Selecteer een pagina

Stichting 't Groenewold

Verbindt mensen

 

 

Ons stiltekamerprogramma 2021-2022

Ons laatste nieuws

Armoede- en werkconferentie Bindkracht Venlo

Woensdag 24 mei 2022
Tijd: 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
Locatie: VVV-fancafé Beej Jan
(Kaldenkerkerweg 182 Venlo)

Weefkracht expositie 3 t/m 8 mei 2022

Locatie: museum van Bommel van Dam

Weefkracht is een community art project dat tot stand is gekomen in het Vastenavondkamp. De wijk Vastenavondkamp in Blerick is divers en veelkleurig. Van bewoners van het eerste uur tot aan nieuwkomers die er hun weg nog moeten vinden. Van rustige buurten tot aan knooppunten waar altijd alles in beweging is. De laatste jaren komt het Vastenavondkamp vaak negatief en vrij eenzijdig in het nieuws. In reactie daarop probeert deze groep bewoners meer aandacht te vestigen op de positieve kant van deze wijk, met als motto: van kwetsbaarheid naar kracht.

Met de expositie Weefkracht wil het museum laten zien wat er leeft in een omringende wijk en hoe de bewoners door middel van creativiteit zorgen voor verbinding. Een dergelijk project draagt bij aan het worden van een museum waar iedereen zich welkom voelt.

 

Lees meer nieuws op onze pagina Actueel

Onze doelstelling

Het Groenewold is een centrum dat zich bezighoudt met dienstverlening op het terrein van kerk en samenleving. Ons werkterrein strekt zich grotendeels uit over de regio Venlo. De instelling wil een plaats zijn waar mensen en groepen professionele ondersteuning kunnen vinden op het terrein van maatschappelijke bewustwording, hulpverlening, verdieping en begeleiding in (buiten-) kerkelijk verband. Het Groenewold doet dit werk vanuit een zekere inspiratie die wortelt in de joods-christelijke traditie, met een open oog voor en in gesprek met andere (religieuze) inspiratiebronnen.

Doneer aan onze stichting

 

U kunt het werk van ’t Groenewold steunen. Daardoor maakt u het mogelijk dat de stichting de inzet voor bestrijding van armoede, voor daklozen en thuislozen, voor ouderen en jeugd en het cursuswerk kan blijven doen. Uw donatie komt direct ten goede van hen die uw steun hard nodig hebben.

 

U kunt dat doen door op de knop te drukken.

 

Hartelijk dank voor uw donatie!

 

Doneer

Nieuwsbrieven

Klik om te lezen/downloaden

i

Februari 2022

i

November 2021

i

Oktober 2021

i

September 2021

i

Juni 2021

Regelmatig brengen we een nieuwsbrief uit.
Wilt u deze ook automatisch per email ontvangen, geef ons dan uw emailadres door. Stuur uw emailadres aan ons via info@stichtinggroenewold.nl

Ons cursusaanbod

 

Het Stiltekamerprogramma van stichting ’t Groenewold is een handreiking van korte cursussen op het vlak van bewustwording, (spirituele) ontwikkeling of een leerhuis in religieuze traditie.

Elke jaargang zoeken we naar elementen die deze weg van persoonlijk leren ondersteunen. Sommige elementen in het aanbod treft u al geruime tijd aan. Dit betreft dan groepen van deelnemers waarvoor zulke wegen inmiddels een vast bestanddeel van hun leven vormen. Voor anderen willen we graag een plaats zijn waar met zo’n zoektocht een begin wordt gemaakt en zich langzaam een weg vormt. Daarom treft u in dit programma naast het vertrouwde aanbod ook weer nieuwe cursussen aan.

U kunt de brochure van ons Stiltekamer Programma 2021-2022 hier downloaden.

U kunt zich inschrijven via email: info@stichtinggroenewold.nl of telefonisch 077-3546689

Nieuwe opzet: Verlies- en rouwgesprekken

Zolang de corona maatregelen van kracht zijn en er geen groepsgesprekken plaatsvinden kan men zich toch aanmelden en wordt een huisbezoek afgesproken. Hiermee is het afgelopen half jaar al goede ervaring opgedaan.

Verlies en rouw zijn in onze samenleving thema’s die niet gemakkelijk bespreekbaar zijn. Het is gemakkelijker communiceren over successen en de vreugde dan over verliezen en de pijn in ons mensenleven.

Dit geldt zowel bij rouw over het verlies van een dierbare, maar ook bij scheiding, verlies van werk of verlies van gezondheid etc.

De rouwende zelf vindt het vaak moeilijk om zijn of haar verlies en verdriet ter sprake te brengen. Verlies en rouw hebben behalve aandacht ook veel tijd nodig en natuurlijk moed om de pijn toe te laten en die te laten transformeren in nieuwe levensmoed. Familie, vrienden en kennissen weten vaak ook niet goed hoe ze moeten reageren en ermee om moeten gaan. Men vermijdt dan om te vragen hoe het gaat, uit angst om bij een rouwende het verdriet weer op te rakelen.

Lotgenoten kunnen als geen ander meeleven en meevoelen wat je doormaakt. Ze wéten …. uit eigen ervaring wat verlies betekent…..
Het delen van de rouw, van je gevoelens en de herkenning van jezelf in de ander, blijkt veel steun te bieden. Dat geldt ook voor het ervaren van elkaars verschillen. De begeleiding is in handen van twee ervaren en daartoe opgeleide mensen. De begeleiders helpen om een sfeer te creëren waarin ieder zich veilig voelt. Alle informatie die gedeeld wordt is vertrouwelijk en blijft in de groep. Dat is een voorwaarde voor deelname. Deelname is mogelijk voor verlies/rouw als gevolg van overlijden, gezondheid en werk.

Frequentie: 3x per jaar starten we met een serie van 5 bijeenkomsten, een- of tweewekelijks: in januari/februari; april/mei en oktober/november.
De gesprekken vinden plaats op een donderdagochtend van 10.00 tot 12.00. Kosten voor de serie van 5 bijeenkomsten zijn € 40,00.

U kunt een folder aanvragen of zich aanmelden via ’t Groenewold, Begijnengang 17, 5911 JL  Venlo; tel. 077—354 66 89 of mail info@stichtinggroenewold.nl.

Onze werkterreinen

Dekenale werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vredesvraagstukken (MOV)

Er worden activiteiten opgezet i.h.k.v. ontwikkelings-samenwerking en bewustwording met name in de Vastentijd (Vastenactie). Een groot gedeelte van de parochies in het dekenaat Venlo sluiten aan bij deze activiteiten van de dekenale werkgroep.

Fair Venlo

FAIR Venlo is de organisatie voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en wereldburgerschap in Venlo.

www.fairvenlo.nl

Jongerenkerk Venlo

Het Groenewold ondersteunt een aantal activiteiten van de Jongerenkerk. Een van de stafleden is lid van het Pastorale Team en gaat regelmatig mee voor in vieringen.

www.jkvenlo.nl

Ouderenpastoraat Venlo

Van 2009 tot 2013 is er binnen een aantal binnenstadsparochies een pilotproject Ouderenpastoraat uitgevoerd. Het project en de coördinatie werden door een stuurgroep begeleid. Deze stuurgroep komt momenteel nog enkele keren per jaar bij elkaar om een aantal aanbevelingen in de praktijk te continueren.

Dekenaat Venlo

Voorbereiding en deelname aan de vergaderingen van pastores (3 keer per jaar).

Raad van Kerken Venlo

Het Groenewold heeft namens de Raad van Kerken een zetel in de Venlose Cliëntenraad van Samen Leven en Werken (lees: Sociale Dienst)

www.clientenraadvenlo.nl

Onze Lieve Vrouweparochie Venlo-Zuid

Het mee organiseren van de jaarlijkse Sint Maartensoptocht rond 11 november.

Aandachtscentrum Onze huiskamer

De huiskamer biedt een inloopmogelijkheid voor iedereen die (vanwege een achterstandssituatie) om menselijke aandacht verlegen zit. Het Aandachtscentrum is een oecumenisch samenwerkingsproject dat is opgericht door de Protestantse Kerkgemeenschap Venlo en stichting ’t Groenewold. De doelstelling van de inloop is een luisterend oor bieden zonder dat het contact meteen therapeutisch wordt. De huiskamer is een eerste-lijnsvoorziening, laagdrempelig en daardoor een onmisbare schakel in de keten van opvang- en zorginstellingen.

 Openingstijden

maandag t/m vrijdag

van 10.00-17.00 uur

Het Aandachtscentrum is regelmatig op zoek naar vrijwilligers. U kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken met de coördinator mevr. D. Tip, tel. 077-3546689.

Onze contactgegevens

Bij ons secretariaat kunt u terecht voor informatie, afspraken, reserveringen en het aanmelden van cursussen

Begijnengang 17
5911 JL Venlo

Secretariaat bereikbaar
dinsdag t/m vrijdag
09.00 uur tot 13.30 uur