Selecteer een pagina

Stichting 't Groenewold

Verbindt mensen

 

 

Onze doelstelling

Stichting ’t Groenewold heeft als doelstelling mensen die tegen hun wil in een achterstandsituatie verkeren te helpen meer grip te krijgen op die situatie, waardoor betekenisvoller deelnemen aan hun leefgemeenschap en persoonlijk welbevinden haalbaar worden.

’t Groenewold doet dat vanuit een intrinsieke motivatie die wortelt in (religieuze) tradities, door:

  • met partners, vraaggericht, initiatieven te ontwikkelen,
  • via projecten, doelstelling gericht, te investeren in wijken, groepen en/of personen,
  • projecten van partners te faciliteren.

Nieuwsbrieven

Klik om te lezen/downloaden

i

Februari 2022

i

November 2021

i

Oktober 2021

i

September 2021

i

Juni 2021

Regelmatig brengen we een nieuwsbrief uit.
Wilt u deze ook automatisch per email ontvangen, geef ons dan uw emailadres door. Stuur uw emailadres aan ons via info@stichtinggroenewold.nl

Ons cursusaanbod

 Stichting ’t Groenewold heeft als doelstelling mensen die in een achterstandsituatie verkeren te helpen meer grip te krijgen op die situatie, waardoor betekenisvoller deelnemen aan hun leefgemeenschap en persoonlijk welbevinden haalbaar worden.

Maar zou deze ‘verrijking’ niet net zo relevant zijn voor mensen die niet in een achterstandssituatie zitten?

Ons antwoord op die vraag is het Stiltekamer programma; een serie zorgvuldig uitgekozen activiteiten rond

  • lichaamsbewustwording
  • zingevingsvragen
  • spirituele ontwikkeling 


Meer informatie over de cursussen vindt u in onze programmafolder

Nieuwe opzet: Verlies- en rouwgesprekken

Zolang de corona maatregelen van kracht zijn en er geen groepsgesprekken plaatsvinden kan men zich toch aanmelden en wordt een huisbezoek afgesproken. Hiermee is het afgelopen half jaar al goede ervaring opgedaan.

Verlies en rouw zijn in onze samenleving thema’s die niet gemakkelijk bespreekbaar zijn. Het is gemakkelijker communiceren over successen en de vreugde dan over verliezen en de pijn in ons mensenleven.

Dit geldt zowel bij rouw over het verlies van een dierbare, maar ook bij scheiding, verlies van werk of verlies van gezondheid etc.

De rouwende zelf vindt het vaak moeilijk om zijn of haar verlies en verdriet ter sprake te brengen. Verlies en rouw hebben behalve aandacht ook veel tijd nodig en natuurlijk moed om de pijn toe te laten en die te laten transformeren in nieuwe levensmoed. Familie, vrienden en kennissen weten vaak ook niet goed hoe ze moeten reageren en ermee om moeten gaan. Men vermijdt dan om te vragen hoe het gaat, uit angst om bij een rouwende het verdriet weer op te rakelen.

Lotgenoten kunnen als geen ander meeleven en meevoelen wat je doormaakt. Ze wéten …. uit eigen ervaring wat verlies betekent…..
Het delen van de rouw, van je gevoelens en de herkenning van jezelf in de ander, blijkt veel steun te bieden. Dat geldt ook voor het ervaren van elkaars verschillen. De begeleiding is in handen van twee ervaren en daartoe opgeleide mensen. De begeleiders helpen om een sfeer te creëren waarin ieder zich veilig voelt. Alle informatie die gedeeld wordt is vertrouwelijk en blijft in de groep. Dat is een voorwaarde voor deelname. Deelname is mogelijk voor verlies/rouw als gevolg van overlijden, gezondheid en werk.

Frequentie: 3x per jaar starten we met een serie van 5 bijeenkomsten, een- of tweewekelijks: in januari/februari; april/mei en oktober/november.
De gesprekken vinden plaats op een donderdagochtend van 10.00 tot 12.00. Kosten voor de serie van 5 bijeenkomsten zijn € 40,00.

U kunt een folder aanvragen of zich aanmelden via ’t Groenewold, Begijnengang 17, 5911 JL  Venlo; tel. 077—354 66 89 of mail info@stichtinggroenewold.nl.

Aandachtscentrum Onze huiskamer

De huiskamer biedt een inloopmogelijkheid voor iedereen die (vanwege een achterstandssituatie) om menselijke aandacht verlegen zit. Het Aandachtscentrum is een oecumenisch samenwerkingsproject dat is opgericht door de Protestantse Kerkgemeenschap Venlo en stichting ’t Groenewold. De doelstelling van de inloop is een luisterend oor bieden zonder dat het contact meteen therapeutisch wordt. De huiskamer is een eerste-lijnsvoorziening, laagdrempelig en daardoor een onmisbare schakel in de keten van opvang- en zorginstellingen.

 Openingstijden

maandag t/m vrijdag

van 10.00 tot 13.00 uur: vrije inloop

van 13.00 tot 18.00 uur: op verzoek

Het Aandachtscentrum is regelmatig op zoek naar vrijwilligers. U kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken met de coördinator mevr. D. Tip, tel. 077-3546689.

Onze contactgegevens

Bij ons secretariaat kunt u terecht voor informatie, afspraken, reserveringen en het aanmelden van cursussen

Begijnengang 17
5911 JL Venlo

Secretariaat bereikbaar
dinsdag t/m vrijdag
09.00 uur tot 13.30 uur