Selecteer een pagina

Over ons

 

Stichting Groenewold, verbindt mensen.

 

Onze slogan ‘verbindt mensen’ is een belofte aan onze doelgroepen, vrijwilligers en partners.
We geloven daar in omdat ‘verbondenheid’ een essentiële kwaliteit blijkt te zijn: in verbondenheid komt zelfs het meest onwaarschijnlijke tot stand.

 

Naast ‘Vraaggericht’ is ‘Eigenaarschap’ voor ons een sturende begrip.
Vanuit hun eigenaarschap handelen medewerker en vrijwilligers enthousiast en betrokken, proactief meedenkend en zelfsturend.

 

En… zonder het probleem van de vrager over te nemen.
In onze optiek groeien mensen het meest door hun eigen kracht te mobiliseren en die met lotgenoten, in verbondenheid te ontwikkelen.

Stichting ANBI

Stichting ‘t Groenewold is in 1989 opgericht. De juridische grondslag is vastgelegd in statuten. De instelling is een vrijwilligersorganisatie en in haar werkzaamheden stelt de stichting zich zelfstandig op. De instelling is daarin niet gebonden aan de kerk. In deze vrije opstelling kan het centrum kiezen voor situaties en initiatieven die elders mogelijk blijven liggen of soms zelfs over het hoofd worden gezien.

De instelling is mede afhankelijk van professionele inzet. De staf van de instelling bestaat uit beroepskrachten. Het Groenewold wordt voor een groot gedeelte door religieuzen (orden en congregaties) maar ook door andere sociaal-maatschappelijke instellingen (gemeente, particuliere fondsen, etc.) gedragen en gesteund.

Stichting ’t Groenewold is een Algemeen Nut Beogende Instelling, en mag dit predikaat voeren.

Lees meer in ons beleidsplan 2013-2017 (pdf)

U vindt hier ook ons jaarverslag van 2020 (pdf)

Doneer aan onze stichting

 

U kunt het werk van ’t Groenewold steunen. Daardoor maakt u het mogelijk dat de stichting de inzet voor bestrijding van armoede, voor daklozen en thuislozen, voor ouderen en jeugd en het cursuswerk kan blijven doen. Uw donatie komt direct ten goede van hen die uw steun hard nodig hebben.

 

U kunt dat doen door op de knop te drukken.

 

Hartelijk dank voor uw donatie!

 

Doneer

Onze contactgegevens

Bij ons secretariaat kunt u terecht voor informatie, afspraken, reserveringen en het aanmelden van cursussen

Begijnengang 17
5911 JL Venlo

Secretariaat bereikbaar
dinsdag t/m vrijdag
09.00 uur tot 13.30 uur