Selecteer een pagina

Weefkracht is een community art project dat tot stand is gekomen in het
Vastenavondkamp. De wijk Vastenavondkamp in Blerick is divers en veelkleurig. Van bewoners van het eerste uur tot aan nieuwkomers die er hun weg nog moeten vinden. Van rustige buurten tot aan knooppunten waar altijd alles in beweging is. De laatste jaren komt het Vastenavondkamp vaak negatief en vrij eenzijdig in
het nieuws. In reactie daarop probeert deze groep bewoners meer aandacht te vestigen op de positieve kant van deze wijk, met als motto: van kwetsbaarheid naar kracht.

Met de expositie Weefkracht wil het museum laten zien wat er leeft in een
omringende wijk en hoe de bewoners door middel van creativiteit zorgen voor
verbinding. Een dergelijk project draagt bij aan het worden van een museum waar
iedereen zich welkom voelt.