Selecteer een pagina

Stichting 't Groenewold

Verbindt mensen

 

 

Ons stiltekamerprogramma 2020-2021

Onze doelstelling

Het Groenewold is een centrum dat zich bezighoudt met dienstverlening op het terrein van kerk en samenleving. Ons werkterrein strekt zich grotendeels uit over de regio Venlo. De instelling wil een plaats zijn waar mensen en groepen professionele ondersteuning kunnen vinden op het terrein van maatschappelijke bewustwording, hulpverlening, verdieping en begeleiding in (buiten-) kerkelijk verband. Het Groenewold doet dit werk vanuit een zekere inspiratie die wortelt in de joods-christelijke traditie, met een open oog voor en in gesprek met andere (religieuze) inspiratiebronnen.

Doneer aan onze stichting

 

U kunt het werk van ’t Groenewold steunen. Daardoor maakt u het mogelijk dat de stichting de inzet voor bestrijding van armoede, voor daklozen en thuislozen, voor ouderen en jeugd en het cursuswerk kan blijven doen. Uw donatie komt direct ten goede van hen die uw steun hard nodig hebben.

 

U kunt dat doen door op de knop te drukken.

 

Hartelijk dank voor uw donatie!

 

Doneer

Nieuwsbrieven

Klik om te lezen/downloaden

i

Maart 2021

i

Februari 2021

i

November 2020

i

Juli 2020

i

Mei 2020

Regelmatig brengen we een nieuwsbrief uit.
Wilt u deze ook automatisch per email ontvangen, geef ons dan uw emailadres door. Stuur uw emailadres aan ons via info@stichtinggroenewold.nl

Ons cursusaanbod

 

Het Stiltekamerprogramma van stichting ’t Groenewold is een handreiking van korte cursussen op het vlak van bewustwording, (spirituele) ontwikkeling of een leerhuis in religieuze traditie.

Elke jaargang zoeken we naar elementen die deze weg van persoonlijk leren ondersteunen. Sommige elementen in het aanbod treft u al geruime tijd aan. Dit betreft dan groepen van deelnemers waarvoor zulke wegen inmiddels een vast bestanddeel van hun leven vormen. Voor anderen willen we graag een plaats zijn waar met zo’n zoektocht een begin wordt gemaakt en zich langzaam een weg vormt. Daarom treft u in dit programma naast het vertrouwde aanbod ook weer nieuwe cursussen aan.

U kunt de brochure van ons Stiltekamer Programma 2020-2021 hier downloaden.

U kunt zich inschrijven via email: info@stichtinggroenewold.nl of telefonisch 077-3546689

Gespreksgroep Rouwverwerking

Het Groenewold brengt mensen bij elkaar die te maken hebben met het verlies van een partner, ouder, kind, familielid, broer, zus of vriend. Dit kan ook een verlies zijn naar aanleiding van zelfdoding. Voor hen worden groepsbijeenkomsten georganiseerd onder deskundige begeleiding waarin wordt stil gestaan bij ieders verlies. Ook wordt er samen gezocht naar aanknopingspunten voor het, waar nodig, weer activeren van de levensenergie en de levensvreugde.

De groepsgesprekken bestaan uit 7 dagdelen (ochtend of middag) inclusief een terugkombijeenkomst. Er wordt gestart bij voldoende deelnemers (minimaal 6, maximaal 8).
De kosten bedragen € 60,00.

Kennismakingsgesprek: op basis van uw aanmelding vindt een vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek plaats. Samen wordt bepaald of deelname voor u een stap kan zijn in het omgaan met het verlies. Bij voldoende deelname wordt gestart in het voorjaar en het najaar.

Aanmelden: 077 – 354 66 89 of via info@stichtinggroenewold.nl. Hier kunt u ook een informatiefolder opvragen.

Onze werkterreinen

Dekenale werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vredesvraagstukken (MOV)

Er worden activiteiten opgezet i.h.k.v. ontwikkelings-samenwerking en bewustwording met name in de Vastentijd (Vastenactie). Een groot gedeelte van de parochies in het dekenaat Venlo sluiten aan bij deze activiteiten van de dekenale werkgroep.

Fair Venlo

FAIR Venlo is de organisatie voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en wereldburgerschap in Venlo.

www.fairvenlo.nl

Jongerenkerk Venlo

Het Groenewold ondersteunt een aantal activiteiten van de Jongerenkerk. Een van de stafleden is lid van het Pastorale Team en gaat regelmatig mee voor in vieringen.

www.jkvenlo.nl

Ouderenpastoraat Venlo

Van 2009 tot 2013 is er binnen een aantal binnenstadsparochies een pilotproject Ouderenpastoraat uitgevoerd. Het project en de coördinatie werden door een stuurgroep begeleid. Deze stuurgroep komt momenteel nog enkele keren per jaar bij elkaar om een aantal aanbevelingen in de praktijk te continueren.

Dekenaat Venlo

Voorbereiding en deelname aan de vergaderingen van pastores (3 keer per jaar).

Raad van Kerken Venlo

Het Groenewold heeft namens de Raad van Kerken een zetel in de Venlose Cliëntenraad van Samen Leven en Werken (lees: Sociale Dienst)

www.clientenraadvenlo.nl

Onze Lieve Vrouweparochie Venlo-Zuid

Het mee organiseren van de jaarlijkse Sint Maartensoptocht rond 11 november.

Aandachtscentrum Onze huiskamer

De huiskamer biedt een inloopmogelijkheid voor iedereen die (vanwege een achterstandssituatie) om menselijke aandacht verlegen zit. Het Aandachtscentrum is een oecumenisch samenwerkingsproject dat is opgericht door de Protestantse Kerkgemeenschap Venlo en stichting ’t Groenewold. De doelstelling van de inloop is een luisterend oor bieden zonder dat het contact meteen therapeutisch wordt. De huiskamer is een eerste-lijnsvoorziening, laagdrempelig en daardoor een onmisbare schakel in de keten van opvang- en zorginstellingen.

 Openingstijden

maandag t/m vrijdag

van 10.00-17.00 uur

Het Aandachtscentrum is regelmatig op zoek naar vrijwilligers. U kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken met de coördinator mevr. D. Tip, tel. 077-3546689.

Onze contactgegevens

Bij ons secretariaat kunt u terecht voor informatie, afspraken, reserveringen en het aanmelden van cursussen

Begijnengang 17
5911 JL Venlo

Secretariaat bereikbaar
dinsdag t/m vrijdag
09.00 uur tot 13.30 uur