Selecteer een pagina

Aandacht voor Internationale Dag van de Armoede in Venlo

omkijken is elkaar zien

Wereldwijd groeit de kloof tussen arm en rijk. Al jaren hebben wereldwijd landen met structurele en uiteenlopende vormen van armoede te maken. Ook voor het westen geldt dit. Van financiële achterstand tot vormen van geestelijke armoede. (Inter-)Nationaal wordt daar aandacht voor gevraagd. Ook Limburgse organisaties en initiatieven verdeeld over de provincie staan jaarlijks speciaal stil rondom deze uiteenlopende vormen van armoede. Venlo doet daar aan mee en wel op de internationale dag van de armoede, dit jaar op

zondag 17 oktober a.s.
van 11.00 tot 14.00 uur
Begijnengang 17, Venlo

Komt dat dus zien! Want plaatselijke groepen en initiatieven focussen met laagdrempelige activiteiten op dit thema. Denk daarbij aan soep koken en uitdelen door het Leger des Heils, de huiskamer van ’t Groenewold is speciaal open, de Cliëntenraad Sociale dienst Venlo geeft adviezen op een extra spreekuur, er zijn hapjes die door café Stek worden aangeboden, o.l.v. Bindkracht Venlo kan een armoedespel worden gespeeld en er is een voorstelling over een tovenaar voor jong en oud. Idee daarachter is vooral dingen te doen die men altijd al doet, maar die op de 17e oktober wat worden uitvergroot en onder de aandacht worden gebracht.

Organisatie is in handen van ’t Groenewold / Jongerenkerk in Venlo. Zij hebben een aantal mensen/initiatieven gevraagd om de handen uit de mouwen te steken.

Contact via:
Secretariaat Groenewold
Begijnengang 17
5911 JL Venlo
077-3546689
info@stichtinggroenewold.nl