Selecteer een pagina

Met veel genoegen presenteren wij onze vernieuwde programmafolder voor het komende seizoen 2019-2020.

Met de Stiltekamer bieden Stichting ’t Groenewold in samenwerking met o.a. de Protestantse Gemeente Venlo en omstreken een programma dat mensen wil verbinden en hen wil begeleiden om hun eigen weg in het leven te gaan.

Het programma wordt aangeboden vanuit een oriëntatie die wortelt in de joodse en christelijke traditie en die een ontmoeting nastreeft met jezelf, met elkaar en met andere religieuze wijsheidstradities. De verschillende onderdelen van het programma besteden op onderscheiden manier aandacht aan de aspecten:

  • Lichaamsbewustwording
  • Creativiteitsbevordering
  • Zingevingsvragen
  • Spirituele ontwikkeling.

Wij heten u van harte welkom op een van onze bijeenkomsten en wensen u veel inspiratie toe.

U kunt zich uiterlijk één week voor aanvang van een cursus aanmelden via ons secretariaat.