Selecteer een pagina

Met veel genoegen presenteren wij u  onze vernieuwde programmafolder voor het nieuwe seizoen 2021-2022.

Hiermee wil ’t Groenewold in samenwerking met o.a. de Protestantse Gemeente Venlo en omstreken een programma bieden dat mensen wil verbinden en hen wil begeleiden om hun eigen weg in het leven te gaan.

Het programma wordt aangeboden vanuit een oriëntatie die wortelt in de joodse en christelijke traditie, gericht op ontmoeting met jezelf, met elkaar en met andere religieuze wijsheid tradities. Op uiteenlopende manier hebben de verschillende onderdelen aandacht voor:

  • Lichaamsbewustwording
  • Creativiteitsbevordering
  • Zingevingsvragen
  • Spirituele ontwikkeling.

Wij heten u van harte welkom op een van onze bijeenkomsten en wensen u veel inspiratie toe.

U kunt zich uiterlijk één week voor aanvang van een cursus aanmelden via ons secretariaat.